دانلود کتاب سیر جوامع بشری

خلاصه کتاب سیر جوامع بشری کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد و شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله خلاصه کتاب سیر جوامع بشری را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C/

--------
نظام
عبارت است از ماهی کلیت متشکل است از اجزاء به هم پیوسته.
نظامها بر حسب میزان هماهنگی درونی خود با یکدیگر تفاوت می یابند یعنی به میزان هماهنگی اجزا تشکیل دهنده آنها با یکدیگر و با خود نظام به عنوان یک کل.
اجتماعی شدن
فرآیندی است که افراد از خلال ان به اعضای موظف جامعه خود مبدل می گردند.
جهان بینی
مجموعه ای است که از اطلاعاتی که برای تفسیر تجریبات و تنظیم زندگی اجتماعی به کار گرفته می شود.