دانلود کتاب مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها

دانلود کتاب مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد و شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله کتاب مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7/

----------
دولت از نظر ارسطو نوعی اموزشگاه دایمی است که تعلیم و تربیت شهروندان و ایجاد فضایل اخلاقی در آنها را از روزی که به دنیا می آیند تا روزی که از دنیا می روند به عهده دارد .
از نظر لاک مسئله آموزش و پرورش شهروندان امری است مختص اولیای اطفال و انها حق دارند کودکان خود را هر طور که دلشان خواست بار اورند .
نظریه الهی
طرفداران این نظریه مدعی هستند که تشکیل دولت ناشی از حکمت الهی و اراده خداوندی بوده و متصدیان امور از طرف خداوند مبعوث می شوند و به نمایندگی از مردم آنها را ادراه می کنند .
اگوستین دولت را ناشی از خداوند دانسته و مدعی بودند که اداره مملکت بایستی در دست روحانیون و نمایندگان دین مسیح باشد .
نظرات ابوعلی سینا در مورد دولت و اجتماع :
اول . برای دولت منشاء الهی قائل شده است .
دوم . مدعی است که هر کس در این اجتماع شرکت نکند شباهتش به نوع بشر خیلی کم و محروم از کمالات انسانی خواهد بود .
سوم . زندگی اجتماعی بدون روابط و معاملات بین افراد ممکن نیست .
چهارم . روابط و معاملات محتاج به قانون و عدالت است .
در نظر سن پول مقام و کرسی زمامداری مستوجب احترام است نه شخص .