دانلود کتاب آناتومی جامعه فرامرز رفیع پور

دانلود خلاصه کتاب آناتومی جامعه فرامرز رفیع پور کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد و شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله خلاصه کتاب آناتومی جامعه فرامرز رفیع پور را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D9%88%D8%B1/
-----------------
در اینجا باید تاکید کرد که منظور دانشمندان از تضاد به هیچ وجه آن نیست که جامعه همواره در حال درگیری بین گروه ها باشد و تعادل و ثبات در جامعه وجود نداشته باشد مانند آنچه که گاه از برخی از جامعه شناسان جوان تحصیل کرده در ایران می شنویم.
باید توجه داشت که اولا هدف از تضاد نیز باز هم برای کارکرد بهتر و بیشتر جامعه است و ثانیا تضادی که به این کارکرد بهتر می انجامد شرایطی دارد.