زعفران گلیران

زعفران گلیران افتخار دارد که 12 سال صادر کننده نمونه زعفران کشور شده است. و همچنین موفق به اخذ گواهينامه بين المللي ISO9001 و ISO22000 و HACCP از URS انگلستان شده است.
www.goliranfood.com
info@goliranfood.com
تلفن تماس: 05138530830