شوهرم بمن میگه: به آدم یه بار میگن، به خر دوبار، ولی تو از خر هم

دانلود کنسرت های بی نظیر صمد ممد ، حسن ریوندی ، ماهی صفت ، حامد آهنگی و کلی فیلم طنز در این سایت www.tanzdl.ir