دانلود کتاب سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری

دانلود کتاب سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری کیفیت این فایل بسیار خوب می باشد و شما دوستان عزیز تنها با چند کلیک بلافاصله کتاب سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری را دریافت کنید
لینک دانلود :
http://hdaneshjoo.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
---------
فصل اول
زندگی، دیدگاه ها و فلسفه سیاسی افلاطون
۱-جنگ پلوپونزی ۲۰ سال قبل از تولد افلاطون بین دو کشور آتن و اسپارت آغاز شد که سرانجام در سال ۴۲۴ پیش از میلاد با شکست آتن پایان یافت .
۲- عدالت از نظر افلاطون نوعی استعداد و تمایل درونی بود که جلوی انگیزه های شدید که طالب منافع خصوصی هستند را می گیرد.
۳-افلاطون فضیلت های فرزانگی و دلیری و خویشتن داری را خاص گروه معینی از مدینه فاضله می دانست که به ترتیب عبارت بودند از فرمانروایان، یاوران و توده مردم.
۴-تراسیماخوس حریف سوفسطایی سقراط ، درباره عدالت می گوید: عدالتن چیزی جز منافع اقویا نیست.
۵- افلاطون در مورد قیود اخلاقی و اجتماعی معتقد است که قوانینی که زندگی کردن انسان را در اجتماع امکان پذیر می سازد با مقرراتی که نفس و طینت وی را خوب می سازد یکسان است.
۶- افلاطون تهاجم به خاک دیگران را ناشی از نقص در فضیلت و علو صحیح یک دولت می داند.
۷-افلاطون جامعه را به سه طبقه تقسیم می کند:
اول. فرمانروایان
دوم .جنگاوران
سوم . توده مردم