دستگاه رول فرمینگ تولید لمبه / دامپا

رول فرمینگ پوشش کانکس
خط تولید رول فرمینگ ورق پوشش کانکس
راه اندازی خط تولید رول فرمینگ ورق پوشش کانکس
دستگاه جدید لوتوس با طراحی جدید تولید کننده ی ورق های کانکس و پنل های سقف و دیوار
تولید ورق طرح دامپا لمبه بدون محدودیت طول بدون پیچیدگی
ورق پوشش کاری سقف و دیوار
دستگاه تولید ورق پوشش کاری سقف و دیوار
رول فرم ورق پوشش سقف و دیوار
خط تولید ورق پوشش کاری سقف و دیوار
لوتوس کمپانی سازنده انواع دستگاه های رول فرمینگ
09133316692 ایمانیان
http://www.lotosforming.com/User/en-US/HomeUser/ProductDetails?id=2167&name=Wall-Panel-Roll-Forming-Machine-(DAMPA)