پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی ( 21 سوالی )

101
19 شهریور 1396

دانلود فرم پرسشنامه حکمرانی خوب سازمانی 21 سوالی در قالب فایل ورد به صورت تایپ شده و مرتب با ذکر منبع لینک دانلود:

https://hdaneshjoo.com/product/28846/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x