موشن گرافیک معیشتی | قسمت بیست و هشتم - عقود اسلامی

111
19 شهریور 1396

عقود اسلامی؛ پیوندهای مبارک برای تولید ثروت
پویانمادانش (knowledgeMotion) الگوی اسلامی-ایرانی معیشت

مجموعه ی ۳۰ قسمتی موشن گرافیک جالب اقتصادی که الگوهای اقتصادی را به صورت ساده و روان بیان می کند. این مجموعه به سفارش شبکه ی افق و با همت اندیشکده ی شاخص تولید گردیده است. با توجه به نیاز روز افزون جامعه به ارتقای سواد مالی این مجموعه پاسخ خوبی برای عموم جامعه است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x