سیستم درب بازکن با کارت و کد هوشمند دربازکن کارتی رمزی RFID

سیستم درب بازکن با کارت و کد هوشمند دربازکن کارتی رمزی RFID,اکسس کنترل کارتی رمزی دستگاه درب بازکن کارت و کد,قیمت دستگاه access control و سیستم درب بازکن کارتی,دربازکن کارتی,دستگاه کنترل تردد و اکسس کنترلر با کارت کد هوشمند,پنل رمزی RFID آرارات الکترونیک مدل AT1600 جهت کنترل تردد و درب بازکن از طریق رمز عبور و کارت های الکترونیکی جهت انواع درب با تردد متوسط کاربرد دارد.
www.araratco.co