خلاصه بازی ایران کره جنوبی

خلاصه بازی تیم های ملی ایران و کره جنوبی. نتیجه نهایی 0-0