منتظر یعنی ..

منتظر یعنی ... / قسمتی از روایت عهد 24 با موضوع باید ها و نباید های کار در عرصه مهدویت - استاد رائفی پور