This War of Mine: DLC the Little Ones - قسمت پایانی

بازی This War of Mine ( جنگ من ) یک بازی دو بعدیست با فضایی کاملاً سرد و بی روح و بسیار افسرده که تلخ ترین لحظات جنگ بوسنی را به تصویر می کشد اما نه مثل همیشه از دید یک قهرمان بلکه از دید مردمی که از ترس دشمن به خرابه ها پناه برده اند در این بازی شما خودتان باید وسیله مقابله با دشمن را بیابید و با آن از خود دفاع کنید و یا غذا به دست بیاورید.