Unravel - قسمت پایانی

بازی Unraver یک بازی کاملاً متفاوت در سبک دو بعدی هاست در این بازی شما با یک گربه عروسکی از جنس کاموا بازی می کنید و تنها صدایی که شندیه می شود صدای حوادث اطراف شما و یا حیوانات می باشد-توجه کنید این قسمت آخر بازی است