رفاقت بی حساب با امام زمان عجل الله فرجه الشریف

وقتی می گوییم من آدم باشم بدون حساب، بدون حساب امکان ندارد. مگر این که تو به آیه 24 سوره توبه عمل کنی. یعنی خدا، اهل بیت و جهاد عزیزترین معشوق های زندگی تو برای دنیا و آخرت باشند؛ حتی برای آخرت...