کلید خروج پلاستیکی روکار دستگاه دربازکن و کنترل تردد

کلید خروج پلاستیکی روکار دستگاه دربازکن و کنترل تردد,پوش باتن و شاسی فشاری پلاستیکی خروج درب بازکن های برقی EXIT,شستی خروج پلاستیکی ABS مد NO روکار DOOR EXIT BUTTON,کلید یا دکمه خروج اکسس کنترل,قفل برقی و درب بازکن های کارتی رمزی اثر انگشتی و ریموتی,ضد ضربه روکار کاربرد جهت کلیه سیستم های کنترل تردد.
شستی خروج آرارات الکترونیک مدل EXT2 مناسب نصب جهت محیط های داخلی می باشد.
www.araratco.co