شستی خروج فلزی فشاری ضد آب DOOR EXIT BUTTON

شستی خروج فلزی فشاری ضد آب DOOR EXIT BUTTON,کلید استیل خروج فلزی روکار اکسس کنترل EXIT DOOR BUTTON,دکمه خروج دربازکن قفل برقی,شاسی استیل فشاری,کلید PRESS EXIT,پوش باتن DOOR EXIT,ضد آب ضد ضربه روکار کاربرد جهت قفل های برقی,دستگاه های کنترل تردد یا اکسس کنترل و قفل های الکترونیکی و الکترومغناطیسی دارد.
شستی خروج آرارات الکترونیک مدل EXT1 مناسب نصب جهت محیط های داخلی و خارجی می باشد.
www.araratco.co