شوق آمدنت داریم یابن الحسن

شوق آمدنت داریم یابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف / آیت لله بهجت ره / استاد محمد شجاعی