برنامه نود خلاصه و حواشی پیکان ۰-۰ ذوب آهن (نود ۲۳ مرداد)

برنامه نود خلاصه و حواشی پیکان ۰-۰ ذوب آهن (نود ۲۳ مرداد)
پخش شده در دوشنبه 23 مرداد 96 از شبکه 3 سیما