امیر شریفی - زندگی با قانون جذب

علاوه بر نکته ی مهمی که در این کلیپ گفته شده است و مبنای تمام موفقیتهاست، فقط دیدن آن هم می تواند کانال های نورونی جدیدی در مغز شما ایجاد کند. (این مبحث را سر فرصت کامل باز خواهم کرد.) و شما را به موفقیت نزدیک و نزدیک تر کند.

به طور کلی هر زمان مطلبی از شخصی که به اهدافی که مد نظر شماست رسیده، بخونید یا در موردش بشنوید و یا حتی فیلم ببینید کمک به برنامه ریزی ذهنتون کرده اید. چون ذهن ما ررا ورودی هایش برنامه ریزی می کند و فرقی نمی کند که این ورودی ها واقعی باشد یا ساختگی و یا برای خودمان باشد یا شخصی دیگر. مهم این است که خودمان را در آن شرایط حس کنیم.

در این کلیپ قانون جذب از ورشکستگی هایم گفتم. ۳ ورشکستگی مالی و یک ورشکستگی عاطفی و از داستان زندگی امروزم که اگر بخواهم بهشت را روی زمین نشان بدهم قطعا ادرس زندگی خودم را می دهم. من به دلیل مشکلات مالی فراوان خانواده مجبور شدم دنبال راه نجات باشم و در آن زمان فکر نمیکردم که این راه نجات اینقدر زیبا باشد. این راه نجات علاوه بر ثروت چیزهایی رو به من هدیه داد که بابتشان شبانه روز شاکر خدای بزرگ و مهربان هستم. خدای بزرگم شکرت که مشکلات مالی فراوانی داشتم که اگر نداشتم الان در این مسیر نبودم.

اینها را گفتم که به اینجا برسیم: شما هم میتوانید. دوست دارم قسم بخورم، دوست دارم داد بزنم که شما هم میتوانید! فقط کافی است بخواهید و انجام دهید. نگویید ولی من همه اینهارو میدانم!!! اگر انجام نمی دهید یعنی نمی دانید؛ یعنی نمی دانید قراره چی بشه اگر می دانستید ممکن بود شبها هم نخوابید و چیزهایی که می گویید می دانم را انجام بدهید.

حتما این کلیپ را ببینید و نظراتتان را برایم در سایت پرورش افکار بنویسید.

شاد و پیروز باشید - امیر شریفی