شهید محسن حججی

سردار بی سر جبهه دفاع از حرم اهل بیت، جوان 25 ساله ای بود که در نجف آباد اصفهان می زیست، حاصل ازدواج محسن حججی، فرزندی بود که امروز دوساله است...