ربات پرنده جدید با موتور های گردان در هوا

محصولات تخصصی کوادکوپتر های سرعتی برای فصل مسابقات را در سایت مشاهده فرمایید: Golabirobat.com 02166764145 جمهوری بعد از پل حافظ پاساژ عباسیان طبقه زیر همکف پلاک 45