دکتر ارتودنسی

خاصیت حافظه شکلی سیم های نیکل تیتانیوم می تواند برای بردن دندان ها به مکان مناسب در درمان ارتودنسی به کار رود دکتر فرهاد صدرالدینی متخصص ارتودنسی www.drsadreddini.ir