6 ترفند مفید نیاز هر خانه

در این ویدیو یاد می گیرید :
چطور چسب را به صورت کامل روی تمام چوب پخش کنید
دسته کابینت پیچش درآمده و جای پیچ گشاد شده ؟؟؟
دیگه نیازی به دستگاه سمباده جدا نیست
دیگه نیازی نیست چاقو رو ببرید بیرون و با هزینه ی زیادی بدید تیز کنند
و.....