6 ترفند برای آقایان خسیس و کاری

دیگه نیازی به صرف وقت و هزینه به استاد کارا و ابزار فروشی ها نیست
در این ویدیو یاد می گیرید
چطور بدون آسیب به چوب با دریل پیچ کنید
چطور یک پیش بند ساده با گونی و پلاستیک درست کنید
چطور برای انبردست و دنباریک خود دسته عایق درست کنید