شیر آب آشپزخانه با صفحه نمایش لمسی

شیر آب Tyent UCE-9000 آمریکا، یک شیر آب با فن آوری فوق العاده بالا با صفحه لمسی. با این شیر آب آشپزخانه می توانید آب اسیدی یا قلیایی داشته باشید.
در لینک زیر شیر آب های جدید را ببینید:
http://www.cabinetbank.com/default.aspx?ArticleID=ab4b3525-d4d7-40f9-9b5e-50e345cb92a2&Type=68