طرحی جدید و خلاقانه برای جزیره آشپزخانه

157
14 مرداد 1396

این جزیره آشپزخانه با تعداد زیادی کشو به درخواست یک شرکت کابینت سازی ایتالیایی به نام شیفینی طراحی شده است.
در لینک زیر جدیدترین جزیره های آشپزخانه را ببینید
http://www.cabinetbank.com/default.aspx?PID=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%85%D8%AF%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AA%20%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%20%D9%88%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%DA%A9


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x