سرشار از لذت

دعای ابوحمزه سرشار از لذت و آرامش و قدرت - استاد محمد شجاعی