نحوه قرارگیری صحیح نی داخل نوشابه های قوطی فلزی و....

در این ویدیو یاد میگیرید که چطور :
1- پنکیکی خوشمزه و ساده درست کنید
2- رفته اید رستوران و نی را نمیدونید چطور داخل نوشابه های قوطی فلزی قرار بدید ؟؟
3- آب لیموناد میخواهید درست کنید ولی دستگاهی برای آبگیری لیموها ندارید ؟؟
4- .........
.....