6 ترفند برای حمام و دستشویی

در این ویدیو یاد میگیرید که چه طور :
1- میز توالت خود پر گیره و سنجاق سر هست و شما را عصبانی کرده خیلی راحت میتونید این مشکل را برطرف کنید
2- قوطی فلزی کف ریش را در حمام و دستشویی گذاشته اید و اطراف و انتها قوطی اکسید یا زنگ زده و نمای بدی روی سنگ روشویی به جا گذاشته خیلی راحت میتونید جلوی این مشکل را بگیرید
3- .......
....