با یک تیکه کاغذ 12 لیتر را نگه دار

میدونستی میتونی با یه تیکه کاغذ چه کارهایی بکنی
مثلا یه چهارپای درست کنی که بشه روش 12 لیتر آب را قرار بدی
یا اینکه با یه ورق کاغذ A4 یک خط کش را بشکونی
یا ......
میتونی برای دیدن و یاد گرفتن تمام اینا این ویدیو را ببینی