فیلم آموزشی کمپین تبلیغاتی در نرم افزار CRM ویتایگر

در سومین قسمت از سری فیلم های آموزشی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ویتایگر ، قسمت کمپین های تبلیغاتی این نرم افزار را آموزش خواهیم داد.
"ویتایگر"
www.ParsVT.com www.VTFarsi.ir