طراحی دکوراسیون داخلی شرکت کابینت eggersmann

شرکت آلمانی eggersmann تولیدکننده کابینت آشپزخانه است که طرح هایی زیبا برای دکوراسیون داخلی نیز دارد.
در لینک زیر طرح های جدید دکوراسیون آشپزخانه را ببینید:
http://www.cabinetbank.com/default.aspx?ArticleID=f49d8e05-17cb-45ac-b550-2535559a15d2&Type=68