دستگاه جدید سند بلاست چوب فلدر اتریش

این دستگاه که جدیدا توسط فلدر اتریش تولید شده است، در نمایشگاه لیگنا آلمان رونمایی شد...
در اینجا لینک مربوط به ماشین آلات و ابزار چوبی در کابینت بانک را ببینید:
http://www.cabinetbank.com/default.aspx?PID=%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A