فیلم سینمایی اسب حیوان نجیبی است

اسب حیوان نجیبی است
داستان این فیلم درباره یک مجرم فراری است که به مدت ۲۴ ساعت از زندان مرخصی گرفته و در این مدت میکوشد به زعم خود ، اسباب سوء استفاده از گروهی مردم را فراهم آورد ....
http://kolbeshadi.ir