زوج های جوان ببینند ... (فدایی دو ارباب)

استاد پناهیان : ازدواج جزء مقدرات الهی است... ما نمی تونیم جلوی امتحان های الهی رو بگیریم... اگر مشکلی براتون پیش اومد، بدونید که شما باید تو اون مشکل رشد کنید... امام(ره) به زوج های جوان می گفتن : «برید با هم بسازید...»