فیلم ختنه کردن یک پسر توسط یک خانم محجبه مسلمان

(فیلم ختنه کردن یک پسر توسط یک خانم محجبه مسلمان)

ما که نفهمیدیم این خانم دکتر واقعا می خواد این پسر بچه رو ختنه کنه یا فقط می خواد با دودول بچه بازی کنه آخه همش دودولش رو می ماله خبری از بریدن دودولش نیست
ما که نفهمیدیم شما اگه فهمیدین به ما هم بگید خخخ....