پسر جهنمی 1 - فیلم کامل و دو زبانه - Hellboy 1

قسمت اول فیلم (( Hellboy پسرجهنمی )) که دوبله شده و دو زبانه میباشد.کانال خان آقا با توجه به اوضاع نابسامان اینترنت کشور و با توجه به امکانات محدود عده زیادی از هموطنان عزیز با کاهش حجم فیلمها در حدی که کیفیت مطلوبی داشته باشند.سعی در جلب رضایت اکثریت دوستان عزیز دارد. با تشکر
------------------------- خان آقا ---------------------