فروش دستگاه های رول فرمینگ / رول فرمینگ ورق دامپا 09133316692

فروش دستگاه های رول فرمینگ / رول فرمینگ ورق دامپا 09133316692
فروش دستگاه های رول فرمینگ
رول فرمینگ ورق دامپا
رول فرمینگ دامپا طولی
دستگاه سینوسی
رول فرمینگ
دستگاه کرکره
دستگاه لمبه
دستگاه طرح سفال
دستگاه دوطبقه
رول گیر
دستگاه رول فرمینگ دو طبقه
09133316692 ایمانیان
www.lotosforming.com
آدرس دفترخاورمیانه: ایران،اصفهان،شهرک صنعتی نجف آباد2