صحبت های جالب فیروز کریمی درباره منشور اخلاقی

کلیپ صحبت های خنده دار فیروز کریمی درباره منشور اخلاقی...