هنربین - قسمت هشتم

مهمترین اتفاقات فرهنگی و هنری هفته را از دریچه دوربین هنربین دنبال کنید.