اگر جلوی دیگران اعتماد به نفس نداری، این ویدیو رو ببین

اگر فکر میکنید که جلوی دیگران از اعتماد به نفس پایینی برخوردار هستین، حتما حتما این ویدیو رو ببینید.
چون قراره با تماشای این ویدیو از شر این معضل راحت بشین.
.
http://sabalearn.com/increasing-confidence-in-others
.