حضور نفیسه روشن در یک تیزر تبلیغاتی

نفیسه روشن و لیلا بلوکات در یک تیزر تبلیغاتی