رک-5-یونیت-عمق-40-حرفه-ایی-درب-شیشه-09120211417-حیدری

رک-5-یونیت-عمق-40-حرفه-ایی-درب-شیشه-09120211417-حیدری
فروش به همکار رک 5 یونیت عمق 40 حرفه ایی با ضخامت ورق 1 در سر ستون ها و بدنه 0.8 میلی متر
دیواری نصب راحت
مناسب برای دستگاه 4 و 8 کانال،دارای جای فن،دارای درب بغل
ژابیژ الکترونیک