آموزش مانیکور

مواد آموزشي جهت آموزش کاشت ناخن

آموزش کاشت ناخن پودر (اکرليک)
آموزش کاشت ناخن ژل
آموزش کاشت ناخن ميکس
آموزش کاشت پودر و ژل
آموزش کاشت قالب
آموزش کاشت دوئال سيستم
کاشت بدون سوهان‌کشي
آموزش کاشت دائمي فرنچ سفيد و رنگي
آموزش کاشت ناخن رنگي ژل
آموزش کاشت ناخن گريم
آموزش صدف سازي ناخن
آموزش کاشت ناخن بيبي بومر
آموزش کاشت ناخن سه بعدي 3D
آموزش کاشت استندگلاس
آموزش کاشت موزاييکي
آموزش کاشت اِج
آموزش کاشت آکواريوم
آموزش کاشت ناخن گيپور
آموزش کاشت ناخن پر
آموزش ژل فويل ناخن
آموزش کاشت فيبر گياهي
آموزش کاشت سيلک
آموزش کاشت ديپينگ
آموزش کاشت ناخن اِسکا SK
آموزش کاشت ناخن قاشقي Lechat
آموزش پارافين‌تراپي دست و پا (پارافين درماني)
آموزش طراحي با لاک
آموزش طراحي آبرنگي، وان استروک، گل برجسته، ژل فويل، شکري، خيس در خيس، طراحي با ژل، طراحي با ژليش.

آموزش جواهرسازي ناخن، آموزش سنگ سازي ناخن، آموزش طراحي روسي، آموزش کاشت روسي، آموزش طراحي درآب، طراحي با ژل، آموزش طراحي با ژليش، کاشت اکليل، آموزش طراحي با پولک، آموزش کاشت خاويار، ساچمه، طلاکوب.
پديکور (4 روش)، نقره کوب، گل خشک، آينه اي، آموزش مانيکور (4 روش)