مسابقه خنداننده شو-نقد خندوانه

کارشناسان و منتقدان حوزه ادبیات و طنز، در مقابل دوربین ما برنامه خندوانه را به چالش کشیدند.
طنز چیست؟ طناز کیست؟ بایدها و نبایدهای تلویزیون کدام است؟
#اسماعیل_امینی
#رضا_ساکی
#احسان_زیورعالم
#امیرحسین_مکاریانی