فروش عمده پاورهای 2 دو امپر آمپر 12 ولت

فروش عمده پاورهای 2 دو امپر آمپر 12 ولت
فروش عمده انواع پاور 2 دو آمپر 4 چهار آمپر 5 پنج آمپر 10 در آمپر 15 پانزده آمپر 20 بیست آمپر 30 سی آمپر
همگی 12 ولت با جریان خروجی متناسب
ژابیژ الکترونیک


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x