ویدئوی معرفی بیماری آلرژی

به طور کلی واکنش غیرطبیعی بدن به محرک های بیرونی را آلرژی یا حساسیت می گویند. آلرژی ها از طریق آلرژن ها ایجاد می شوند. و آلرژن ها چیزی مانند گرده گل ها هستند. و گرده گل ها چیزی بیش از یک آنتی ژن نیستند. آنتی ژن ها (به عنوان مثال همان گرده گل) وقتی از طریقی (مثالا بینی) برای اولین بار وارد مجرای تنفسی می شوند؛ ایجاد حساسیت کرده و منجر به واکنشی مثل عطسه در بدن فرد می گردند.
ادامه مطلب در پیام سلامت