موسسه حرف آخر مرجع ارائه محصولات کنکوری ادبیات فارسی

با خرید دی وی دی های آموزشی ادبیات فارسی که تدریس استاد محسن منتظری هستند در اصل شما اقدام به خرید دی وی دی های لغت، واژگان و املا ادبیات فارسی و خرید دی وی دی های آموزشی قرابت معنایی و آرایه های ادبی حرف آخر کرده اید و میتوانید درصد بالایی از درس ادبیات فارسی را در کنکور بزنید
http://www.harfeakher.org/
02166028126