بررسی تاثیر رقابت های جهانی بر کسب و کار ما

در این ویدیو می توانیم مشاهده کنیم که چطور از طریق گوگل ترند می توانید تاثیر رقابت های جهانی را در جستجو های اینترنتی مشاهده کنید و از طریق آن وضعیت کسب و کار خود را بهبود دهید و از قابلیت های بوجود آمده در جستجوهای مردم در google استفاده کنید و فروش خود را بالا ببرید